Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

Artykuły

Oferta

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszej szkoły

 

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 • realizujemy pełną liczbę godzin ze wszystkich przedmiotów wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej;
 • nauka języków obcych odbywa się w grupach zróżnicowanych pod względem opanowania umiejętności językowych;
 • w ramach lekcji wychowania fizycznego, zapewniamy naukę pływania i zajęcia na basenie.

W ramach zajęć artystycznych proponujemy:
 • grę na gitarze klasycznej;
 • teatr;
 • sztukę;
 • fotografię;
 • kulinaria;
 • grafikę komputerową;
 • naukę tworzenia gier komputerowych.

ZAJĘCIA ROZSZERZAJĄCE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ
 • zwiększona liczba godzin nauki języków obcych w każdej klasie;
 • dodatkowe godziny zajęć uzupełniających dla uczniów z niedoborami edukacyjnymi;
 • dodatkowe godziny zajęć z wybranych przedmiotów dla uczniów przejawiających zainteresowania;
 • zwiększona liczba godzin nauki informatyki w każdej klasie.

ZAJĘCIA DODATKOWE takie zajęcia znajdziesz tylko w naszym gimnazjum
 • nauka tańca towarzyskiego w każdej klasie;
 • nauka gry na gitarze klasycznej;
 • każdego dnia nauka wybranego języka obcego.

ZAJĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU UNII EUROPEJSKIEJ "Dolnośląska Szkoła Liderem Projakościowych Zmian w polskim systemie oświaty"
 • zajęcia na basenie;
 • zajęcia rozszerzające – przyrodnicze;
 • zajęcia rozszerzające – matematyczno-fizyczne;
 • zajęcia wyrównawcze matematyczno-fizyczne;
 • tutoring opiekuńczo-wychowawczy;
 • wycieczki dydaktyczne jedno- i wielodniowe
 • zajęcia w MultiCentrum edukacyjnym w Jaworze.
 
Czytaj więcej o: Oferta