Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rok 2012/2013

Artykuły

Kółko informatyczne w SGEE - rok szkolny 2012/2013

2012-08-29

W tym roku szkolnym już od września rozpoczynają się zajęcia dla zainteresowanych uczniów klas I, II i III w ramachkółka informatycznegoNowością tych zajęć jest możliwość wybrania przez ucznia ścieżki edukacyjnej, na której to będzie nabywał coraz to nowsze umiejętności i kompetencje z danej dziedziny. Każdy z etapów edukacyjnych kończy się praktycznym projektem, do którego uczeń przygotowuje się lub realizuje go przez cały etap nauki. Zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu w sali 207 (II piętro) – dni i godziny zajęć zostaną podane na początku niniejszego roku szkolnego.

Poniżej proponowana tematyka zajęć zaczynając od roku szkolnego 2011/2012, pogrupowana w bloki tematyczne:

GRAFIKA KOMPUTEROWA

  1. Grafika rastrowa, GIMP, PHOTOSHOP – propozycja dla klas I – III (czas trwania zajęć: dwa semestry po jednej godzinie w tygodniu).
  2. Grafika wektorowa, CorelDRAW – propozycja dla klas II – III (czas trwania zajęć: dwa semestry po jednej godzinie w tygodniu, warunkiem przyjęcia na ten kurs jest zaliczenie kursu „Grafika rastrowa, GIMP, PHOTOSHOP”) – kurs realizowany od roku szkolnego 2013/2014.
  3. FLASH, prezentacje inne niż wszystkie – propozycja dla klas III (czas trwania zajęć: dwa semestry po jednej godzinie w tygodniu, warunkiem przyjęcia na ten kurs jest zaliczenie kursu „Grafika wektorowa, CorelDRAW”) – kurs realizowany od roku szkolnego 2014/2015.

STRONY WWW

  1. Tworzenie witryn internetowych – HTML5, CSS3, Java Script – propozycja dla klas I – III (czas trwania zajęć: dwa semestry po jednej godzinie w tygodniu).
  2. Dynamiczne strony internetowe – PHP5, MySQL – propozycja dla klas II – III (czas trwania zajęć: trzy lub cztery semestry po jednej godzinie w tygodniu, warunkiem przyjęcia na ten kurs jest zaliczenie kursu „Tworzenie witryn internetowych – HTML5, CSS3, Java Script”) – kurs realizowany od roku szkolnego 2013/2014.
  3. Tworzenie stron internetowych we FLASHU – propozycja dla klas III (czas trwania zajęć: dwa semestry po jednej godzinie w tygodniu, warunkiem przyjęcia na ten kurs jest zaliczenie kursu „Tworzenie witryn internetowych – HTML5, CSS3, Java Script”) – kurs realizowany od roku szkolnego 2014/2015.
  4. JOOMLA, system CMS do budowy dużych witryn internetowych – propozycja dla klas II – III (czas trwania zajęć: jeden semestr, jedna godzina w tygodniu, warunkiem przyjęcia na ten kurs jest zaliczenie kursu „Tworzenie witryn internetowych – HTML5, CSS3, Java Script”) – kurs realizowany od roku szkolnego 2013/2014.
  5. WORDPRESS, system CMS do budowy dużych witryn internetowych – propozycja dla klas II – III (czas trwania zajęć: jeden semestr, jedna godzina w tygodniu, warunkiem przyjęcia na ten kurs jest zaliczenie kursu „Tworzenie witryn internetowych – HTML5, CSS3, Java Script”) – kurs realizowany od roku szkolnego 2013/2014.

UWAGA – w tym roku szkolnym możemy zrealizować maksymalnie dwa zakresy tematyczne. (zapisy na zajęcia od 27.08.2012 roku u nauczyciela informatyki – sala 207 lub w sekretariacie SGEE – parter).

 

Zajęcia prowadzi Wojciech Andrzejewski

 

Czytaj więcej o: Kółko informatyczne w SGEE - rok szkolny 2012/2013