Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Rok 2013/2014

Artykuły

Kółko informatyczne w SGEE - rok szkolny 2013/2014

2013-09-03

W tym roku szkolnym od września rozpoczynają się zajęcia dla zainteresowanych uczniów klas I, II i III w ramach kółka informatycznego. Zajęcia odbywać się będą raz lub dwa razy w tygodniu w sali 207  (II piętro) – dni i godziny zajęć zostaną podane na początku niniejszego roku szkolnego.

Poniżej proponowana tematyka zajęć, pogrupowana w bloki tematyczne:

PROGRAMOWANIE

  1. Programowanie w C++ – kurs podstawowy – propozycja dla klas I – III (czas trwania zajęć: dwa semestry po jednej godzinie w tygodniu).
  2. Programowanie w JAVA – kurs podstawowy – propozycja dla klas II – III (czas trwania zajęć: jeden semestr po jednej godzinie w tygodniu, warunkiem przyjęcia na ten kurs jest zaliczenie kursu „Programowanie w C++ – kurs podstawowy”) – kurs realizowany od II semestru roku szkolnego 2013/2014.

RELACYJNE BAZY DANYCH

  1. Relacyjne bazy danych, Access 2007 (lub Base) – propozycja dla klas I – III (czas trwania zajęć: dwa semestry po jednej godzinie w tygodniu) – kurs realizowany od II semestru roku szkolnego 2013/2014.

 

Zajęcia prowadzi Wojciech Andrzejewski

Czytaj więcej o: Kółko informatyczne w SGEE - rok szkolny 2013/2014